Eric Johanssons Bil AB

 

Din fullserviceanläggning för Toyota i Karlshamn

Välkommen till Eric Johanssons Bil AB Karlshamn, Toyota återförsäljare sedan 1980. Företaget grundades 1964 av Eric Johansson, vartefter sonen Kenneth tog över 1996. I juni 2007 började tredje generationen i företaget när Kenneths son Joakim började som säljare.

Telefon: 0454-31850

Vi erbjuder Försäljning av nya personbilar och transportbilar samt service och reparationer av  dessa. Vi har en skadeverkstad där vi är godkända hos alla försäkringsbolag. Vi lagar stenskott och byte vindrutor. Vi har även biluthyrning av personbilar och minibussar.

Vi följer Toyotas 8 miljösteg i vårt dagliga arbete och arbetar efter ständig förbättring.  

Vårt miljöarbete styrs av principerna i ”The Toyota Way”. En av dem är ”Kaizen”, vilket står för övertygelsen om att det alltid finns utrymme för förbättringar eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt.

Vi marknadsför, servar, reparerar och säljer bilar samt erbjuder försäljning av reservdelar och tillbehör till privatpersoner, företag samt organisationer. Med utgångspunkt i gällande lagstiftning ska vi arbeta förebyggande och där det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:

  • Informera våra kunder om våra mest miljöanpassade alternativ.
  • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga varor och tjänster.
  • Arbeta för att minimera miljöpåverkan från de avfall som uppkommer i vår verksamhet
  • Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar miljöfrågor i enlighet med våra krav
  • Öppet kommunicera om vårt miljöarbete samt vara lyhörda föförändringar i omvärlden.
  • Vi ska arbeta för att samtliga medarbetare har en grundläggande miljökunskap samt god kännedom om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har.

Karlshamn 2013-08-14
Kenneth Johansson,
VD